Administration:

Søren Høyrup – Hansen
Tlf.: +45 86 48 77 77
Mobil: +45 51 56 57 66
shh@danline.com
CVR: 12483287

Service:

Servicetekniker
Peter Jørgensen
Tlf.: +45 86 48 77 77
Mobil: +45 29 66 40 10
whirlpool@danline.com

Bogholderi:
Pia Høyrup – Hansen
Tlf.: +45 86 48 77 77
phh@danline.com

Danmark:

Salg:
Søren Høyrup – Hansen
Tlf.: +45 86 48 77 77
Mobil: +45 51 56 57 66
shh@danline.com

Norge:

Salg:
Kristoffer Høyrup – Hansen
Tlf.: +45 86 48 77 77
Mobil: +45 51 56 57 65
khh@danline.com

Søren Høyrup – Hansen
Tlf.: +45 86 48 77 77
Mobil: +45 51 56 57 66
shh@danline.com